אסטור מזרונים
אסטור מזרונים
אסטור מזרונים
אסטור מזרונים
חדר שינה דגם מדריד  מזרונים
אסטור מזרונים

חדרי שינה

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: דגם שירה

 מחיר 6300 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: נוגה
4500

תוספת ארגז מצעים = 700 ש"ח
תוספת הפרדה יהודית + 2 ארגז מצעים + חזית מפוצלת = 1500 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: דגם שירן

 מחיר 8200 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: ערבה
4200

תוספת ארגז מצעים = 700 ש"ח
תוספת הפרדה יהודית + 2 ארגז מצעים + חזית מפוצלת = 1500 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: דגם אפיק משופר

 מחיר 7400 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: רויאל
4500

תוספת ארגז מצעים = 700 ש"ח
תוספת הפרדה יהודית + 2 ארגז מצעים + חזית מפוצלת = 1500 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: דגם ניורק

 מחיר 8950 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: אגטה
4500

תוספת ארגז מצעים = 700 ש"ח
תוספת הפרדה יהודית + 2 ארגז מצעים + חזית מפוצלת = 1500 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: דגם ניקל

 מחיר 6500 ש"ח

אסטור מזרונים
חדר שינה קומפלט: קפרי
5350

תוספת ארגז מצעים = 700 ש"ח
תוספת הפרדה יהודית + 2 ארגז מצעים + חזית מפוצלת = 1500 ש"ח

כל הזכויות שמורים אסטור תעשיית מזרנים 2015